Συμβουλευτική

Λειτουργεί και ως πηγή πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανθρώπων.

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία βαθιάς επικοινωνίας και ενσυναίσθησης. Ο coach παρέχει βοήθεια σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους.

Αφορά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τη σχέση τους με τον ίδιο τους τον εαυτό, την επαγγελματική τους ζωή, την προσαρμοστικότητα τους σε δύσκολες καταστάσεις.

Λειτουργεί και ως πηγή πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανθρώπων.