Διαπαιδαγώγηση στη Σχολική Ηλικία

Μοιραζόμαστε σκέψεις και εμπειρίες θεμάτων διαπαιδαγώγησης παιδιών, σχολικής ηλικίας 6-12 ετών.

Μοιραζόμαστε σκέψεις και εμπειρίες θεμάτων διαπαιδαγώγησης παιδιών, σχολικής ηλικίας 6-12 ετών.

Ενδοοικογενειακή επικοινωνία, ρόλοι γονέων, συγκρούσεις, αρχές και όρια, δύσκολες καταστάσεις, λειτουργικές σχέσεις.