Συνεδρίες

Ο άνθρωπος βιώνει θετικά συναισθήματα και απομακρύνει την ανησυχία, το στρες, τα εμπόδια.

Συνεδρίες Life Coaching

Το Life Coaching υποστηρίζει και ενδυναμώνει τον πελάτη να επικεντρώνεται στο παρόν του, να αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες του και τις συνθήκες ζωής του, έχοντας μια «καθαρή» εικόνα της πραγματικότητας του.

Αποκτά γνώση του καλού εαυτού του, του λειτουργικού, του αποτελεσματικού.

Ο άνθρωπος βιώνει θετικά συναισθήματα και απομακρύνει την ανησυχία, το στρες, τα εμπόδια, τις περιοριστικές και δυσλειτουργικές πεποιθήσεις που του βάζουν τρικλοποδιά.

Προχωρά σε δράση, υλοποιώντας τα βήματα της στρατηγικής του προκειμένου να επιτύχει τους προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους του, να επιφέρει λύσεις και αποτελέσματα που τον ικανοποιούν και του προσφέρουν αρμονία.

Επιλέγει τι θέλει, πως το θέλει, για ποιον το θέλει και αναλαμβάνει τον έλεγχο του εαυτού του και της πορείας του προς το μέλλον, με ισχυρή αυτοπεποίθηση.

Συνεδρίες Business Coaching

To Business Coaching αναφέρεται σε συστηματική υποστήριξη επίτευξης επαγγελματικού στόχου ή στόχων εταιρειών, στελεχών, ενδοεταιρικών ομάδων, με σκοπό την ανάπτυξη.

Θέματα ηγεσίας, ανάληψη υπευθυνότητας, αποτελεσματικότητα, ομαδικότητα, συνεργατικότητα, βελτίωση επικοινωνίας, ρόλοι, στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση στόχων με εξαιρετικά αποτελέσματα και αποδόσεις.

Συνεδρίες NLP Coaching

Το NLP είναι ακρωνύμιο που παράγεται από τα αρχικά γράμματα των λέξεων, Neuro Linguistic Programming. Σε ελληνική απόδοση, ΝευροΓλωσσικός Προγραμματισμός.

Το σύστημα NLP μελετά τη διαδρομή που προηγείται του τρόπου που ενεργούμε. Με τη χρήση των εργαλείων και των τεχνικών του συστήματος μπορούμε να εξετάσουμε τον χάρτη της συμπεριφοράς μας. Τα κίνητρα, τις προθέσεις μας, τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις, τις αξίες μας, τις νοητικές στρατηγικές και τα συναισθήματα που οδήγησαν στην εκδήλωση μιας συμπεριφοράς και στο αποτέλεσμα της. Το πρόγραμμα που «τρέχει» ο νους, οι νοητικές διεργασίες μας προκειμένου το άτομο να συνδέει τις γνώσεις μεταξύ τους, να τις αξιολογεί και να τις χρησιμοποιεί  για να λύνει τα προβλήματα και να παίρνει αποφάσεις.

Δεν είναι τα γεγονότα που μας οδηγούν στη συμπεριφορά μας (εξάλλου δεν μπορούμε να αποκτήσουμε απόλυτο έλεγχο πάνω στα γεγονότα), αλλά ο τρόπος που σκεφτόμαστε για αυτά τα γεγονότα, τα συναισθήματα που νιώθουμε για τα γεγονότα καθώς και τη νευροφυσιολογία μας που ενισχύει ή αποτρέπει την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς.

Το NLP εξετάζει τι κάνει ο άνθρωπος, γιατί το κάνει και πως το κάνει.

Κάθε συμπεριφορά έχει ένα αποτέλεσμα. Όταν αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό ή δεν αποδίδει επιδιώκουμε να το αλλάξουμε, να το τροποποιήσουμε.

Το NLP ως μεθοδολογία, χρησιμοποιεί τεχνικές για «επαναπρογραμματισμό» του νου, δημιουργώντας πιο παραγωγικές νευροφυσιολογικές καταστάσεις και θετικά συναισθήματα, άρα μεγαλύτερο αριθμό συμπεριφορικών επιλογών.

Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, επιτυγχάνουμε στόχους, υψηλή λειτουργικότητα, αποδοτικότερη επικοινωνία με τον εαυτό μας και τους άλλους.

Το NLP εκπαιδεύει σε μια πιο αποτελεσματική και ασφαλή επεξεργασία σκέψεων, διαχείρισης συναισθημάτων και επιλογών συμπεριφοράς.

Συνεδρίες Συμβουλευτικής

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία βαθιάς επικοινωνίας και ενσυναίσθησης. Ο coach παρέχει βοήθεια σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους.

Αφορά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τη σχέση τους με τον ίδιο τους τον εαυτό, την επαγγελματική τους ζωή, την προσαρμοστικότητα τους σε δύσκολες καταστάσεις.

Λειτουργεί και ως πηγή πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανθρώπων.

Συνεδρίες για τη Διαπαιδαγώγηση στη σχολική ηλικία

Μοιραζόμαστε σκέψεις και εμπειρίες  θεμάτων διαπαιδαγώγησης παιδιών, σχολικής ηλικίας 6-12 ετών.

Ενδοοικογενειακή επικοινωνία, ρόλοι γονέων, συγκρούσεις, αρχές και όρια, δύσκολες καταστάσεις, λειτουργικές σχέσεις.