Σεμινάρια

Mοιραζόμαστε σκέψεις και εμπειρίες, συνεργαζόμαστε, αλληλεπιδρούμε, κατανοούμε και επικοινωνούμε.

Τα μέλη της ομάδας μοιράζονται σκέψεις και εμπειρίες, συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν, κατανοούν και επικοινωνούν ελεύθερα.

Μέσα στο πλαίσιο της ομάδας, οι άνθρωποι ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, βλέπουν τη ζωή τους διαφορετικά, εμπνέονται, αντλούν δύναμη και θάρρος, παρακινούνται και αποφασιστικά προχωρούν σε συνειδητές δράσεις, διεκδικήσεις και αποφάσεις.

Έχουν διαφορετικές αφετηρίες, διαφορετικό περιεχόμενο ζωής και διαφορετική πορεία, εντούτοις έχουν έναν κοινό στόχο.

Αλλαγές και επιτυχημένα αποτελέσματα. Μια αυθεντική ζωή!

Ενδεικτικά Θέματα:

 • Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση

 • Προσωπικές Αλλαγές/ Καλύτερη Εκδοχή του Εαυτού μου

 • Αυτοπεποίθηση/ Αυτοεκτίμηση/ Αυτοαποτελεσματικότητα

 • Διαχείριση Χρόνου

 • Διαχείριση Πιεστικών Καταστάσεων (Stress Management), άγχος και στρες

 • Coaching στην Εργασία

 • Coaching στα Οικονομικά

 • Λειτουργικές Διαπροσωπικές Σχέσεις

 • Επίτευξη Στόχων

 • Επιθυμητά Αποτελέσματα σε τομείς της ζωής μου

 • Αποτελεσματική Επικοινωνία, με τον εαυτό μου και τους άλλους

 • Θετικά συναισθήματα

 • Αξίες, Πεποιθήσεις

 • Φόβοι και φοβίες