Πολιτική Απορρήτου

 

 

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Σας δηλώνουμε ότι ο ιστότοπός μας www.dorakachrou.gr συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ΕΚ 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) για τη μέγιστη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

O GDPR είναι ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ με αντικείμενο τη θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και κυρίως του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο ιστότοπός μας www.dorakachrou.gr δεν απευθύνεται σε παιδιά και ανήλικους κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Σκοπός Επεξεργασίας:

Η συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας, την επικοινωνία σας μαζί μας και την καλύτερη εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε τις σελίδες του ιστοτόπου μας.

Πιο συγκεκριμένα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:

1) Ενημέρωση σχετικά με το αντικείμενο και τις υπηρεσίες μας προς εσάς

Για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες μας αναρτούμε άρθρα και κείμενα με συναφές με τις υπηρεσίες μας περιεχόμενο.

2) Δυνατότητα να μας στείλετε την επικοινωνία σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην αρχική σελίδα, αλλά και στη σελίδα με τίτλο επικοινωνία.

Τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την συμπλήρωση της φόρμας και αποστολή μηνύματος email προς την εταιρεία μας είναι τα εξής:

• Το όνομά σας, προκειμένου να μπορέσουμε να σας απευθύνουμε την απάντησή μας

• Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), προκειμένου να έχουμε τον τρόπο να σας απαντήσουμε

• Το θέμα για το οποίο θέλετε να επικοινωνήσουμε και μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα.

• Την περιγραφή που μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα.

Νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας, βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις :

• Όπως απαιτείται για την ενημέρωση για την παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες ενδιαφέρεστε και για να επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτές.

• Σύμφωνα με τη συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες.

Επεξεργασία δεδομένων σας από τρίτους: Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς είναι σημαντικές. Με κανένα τρόπο δεν θα εκμεταλλευτούμε τις πληροφορίες σας ή θα διαβιβάσουμε αυτές σε τρίτους εκτός της εταιρείας μας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική. Η δε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα- συνεργάτες μας (π.χ. τεχνικός υποστήριξης ιστοτόπου), τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας.

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (εκτελούντες την επεξεργασία) παρέχοντας μας υπηρεσίες hosting και επικοινωνίας μέσω email με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς.

Η εταιρεία μας διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στον ιστότοπο www.dorakachrou.gr υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η εταιρεία μας διαθέτει και διαχειρίζεται σελίδα. Εάν ένας χρήστης επιλέξει και μεταβεί σε κάποιο από αυτά, τότε τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία από αυτά δεν υπάγονται στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής απορρήτου, αλλά η επεξεργασία τους υπαγορεύεται από το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Επομένως, θα πρέπει οι συγκεκριμένοι χρήστες να αναζητήσουν τη σχετική ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει σε κάθε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που επισκέπτονται.

Χρονικό διάστημα διατήρησης:

Σχετικά με το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται ως εύλογο. Για τους σκοπούς την επικοινωνίας για την ενημέρωση και προώθηση των υπηρεσιών μας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Τα δικαιώματά σας:

Ως φυσικό πρόσωπο, με τα παρακάτω δικαιώματα, έχετε εσείς τον έλεγχο σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Συγκεκριμένα, σας αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα παρακάτω δικαιώματά σας:

• Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης για το πώς συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.

• Δικαίωμα πρόσβασης  στα προσωπικά δεδομένα.

• Δικαίωμα διόρθωσης ή τροποποίησης προσωπικών δεδομένων.

• Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων σας.

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

• Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας  δεδομένων.

• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

• Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας, δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Τα παραπάνω δικαιώματά σας περιορίζονται από τον νόμο και ενδέχεται να μην πρέπει να εκπληρώνονται από εμάς υπό συγκεκριμένες συνθήκες (όπως ενδεικτικά δημόσιο συμφέρον, προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας κλπ).

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς μέσω email στο info[at]dorakachrou.gr ή μέσω επιστολής στη διεύθυνση Αγίου Δημητρίου 10, Πετρούπολη, Τηλ.: +30 210 5063184, Κιν.: +30 6932 707 308.
Έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ): www.dpa.gr,  Λ.Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων:

Δεσμευόμαστε για την προστασία των πληροφοριών σας και έχουμε λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τις πληροφορίες σας από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση ή κατάχρηση. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς. Δεσμευόμαστε ότι οποιαδήποτε τυχόν παραβίαση προσωπικών δεδομένων αναφέρεται άμεσα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά πρόσωπα με απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση.

Cookies:

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή σας. Τα cookies δεν καταλαμβάνουν πολύ χώρο και αφαιρούνται αυτόματα όταν λήξουν. Κάποια cookies λήγουν κατά το τέλος της επίσκεψής σας στο διαδίκτυο, ενώ άλλα αποθηκεύονται για μικρό χρονικό διάστημα.

Tα cookies χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, για να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας καθώς και για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στην ιστοσελίδα. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας για στατιστικούς λόγους.

Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Με την περαιτέρω χρήση του site αποδέχεστε την χρήση cookies.

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να διαγράψετε ή να αποτρέψετε να αποθηκεύονται τα cookies στον υπολογιστή σας ή στη φορητή συσκευή σας, χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση. Το τμήμα «βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα σας παράσχει πληροφορίες για το πως μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies σας. Δείτε πως λειτουργεί αυτό για το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης στις εξής διευθύνσεις:

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/

Απενεργοποιώντας τα cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσής σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας που αντιστοιχούν σε αυτά δεν θα είναι διαθέσιμες. Επιπλέον ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου:

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εκδόθηκε στις 19/02/2019 (1η έκδοση). Όλες οι μελλοντικές αλλαγές της Πολιτικής Απορρήτου που εφαρμόζουμε θα δημοσιεύονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Συνεπώς, ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές.

Αγίου Δημητρίου 10, Πετρούπολη

Τηλ.: +30 210 5063184,

Κιν.: +30 6932 707 308

info[at]dorakachrou.gr