Όροι Χρήσης

 

 

1. Γενικοί Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπος www.dorakachrou.gr είναι το διαδικτυακό σημείο γνωριμίας και ενημέρωσης των χρηστών του διαδικτύου με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η Δώρα Κάχρου και η εταιρεία «C.C.A.S-COSNSULTING COACHING AND SUPPORT», με έδρα την Πετρούπολη, Αττικής, και στοιχεία επικοινωνίας Αγίου Δημητρίου 10, Πετρούπολη, Τηλ.: +30 210 5063184, Κιν.: +30 6932 707 308, info[at]dorakachrou.gr.

Σκοπός είναι μέσα από τις σελίδες του ιστοτόπου ο επισκέπτης να γνωρίσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες Life Coaching- Προπονητική Ζωής που παρέχει η εταιρεία και η Δώρα Κάχρου ως Σύμβουλος Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Εξέλιξης και ως πιστοποιημένη NLP Practitioner.

Διαρκής προσπάθεια της εταιρείας είναι να καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και ανταπόδοσης με το κοινό και να μοιράζεται με αυτό επιλεγμένο περιεχόμενο που αντλείται μέσα από την επαγγελματική εμπειρία και τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις σε σχέση με το Life Coaching. Η πλοήγησή σας στον ιστότοπο www.dorakachrou.gr καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε επικοινωνίας με την εταιρεία μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς.

Ο ιστότοπος www.dorakachrou.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της πλοήγησης στις σελίδες του. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει το περιεχόμενο των σελίδων του, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αλλάξει, προσαρμόσει ή σταματήσει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας.

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Tο περιεχόμενο του ιστότοπου www.dorakachrou.gr, που αφορά στα κείμενα των υπηρεσιών και των άρθρων του ιστολογίου (blog) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας, επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή ή μεταποίηση του περιεχομένου για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή έγκριση της εταιρείας.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Ο ιστότοπος www.dorakachrou.gr παρέχει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης των χρηστών του διαδικτύου που το επισκέπτονται. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως από επισκέπτες της ιστοσελίδας. Επιπλέον η εταιρεία φροντίζει για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στον ιστότοπο www.dorakachrou.gr, διατηρεί, όμως την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο τέτοιο λάθος, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας το αναφέρετε. Στον ιστότοπο www.dorakachrou.gr υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπου ή υπηρεσίες, όπου ισχύουν άλλοι όροι χρήσης και πολιτικές απορρήτου από αυτές του παρόντος ιστοτόπου.

Ούτε εμείς ούτε ο ιστότοπός μας μπορεί να ευθύνεται με κανένα τρόπο για τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου άλλων ιστοτόπων, και τυχόν συνέπειες που μπορεί να έχει η επίσκεψη των χρηστών σε αυτούς. Οι χρήστες που τους επισκέπτονται από τον ιστότοπό μας θα πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα, αναζητώντας την σχετική πληροφόρηση κατά την επίσκεψή τους σε αυτούς.

4. Υποχρεώσεις Χρήστη

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του www.dorakachrou.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που να έχουν προσβλητικό χαρακτήρα ή που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν. Ο χρήστης επιβαρύνεται με όλα τα τυχόν έξοδα επικοινωνίας του με την εταιρεία μας. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι το τηλέφωνο και το ταχυδρομείο.

5. Πολιτική Απορρήτου

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Σας δηλώνουμε ότι το www.dorakachrou.gr συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ΕΚ 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) για τη μέγιστη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. O GDPR είναι ο πλέον πρόσφατος κανονισμός της ΕΕ με αντικείμενο τη θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενημερωθείτε για την Πολιτική Απορρήτου επιλέγοντας εδώ.

Αγίου Δημητρίου 10, Πετρούπολη

Τηλ.: +30 210 5063184,

Κιν.: +30 6932 707 308

info[at]dorakachrou.gr