Τι είναι Coaching

Συμβουλευτική για Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη και Εξέλιξη ή Προπονητική Ζωής;

«Το coaching αποτελεί μια συνεργατική διαδικασία επικεντρωμένη στη λύση, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, κατά την οποία ο coach συνεργάζεται με τον coachee/ πελάτη, τον υποστηρίζει, ενθαρρύνει και διευκολύνει την ενίσχυση της εργασιακής του απόδοσης, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του, της εμπειρίας της ζωής, της αυτό-καθοδηγούμενης μάθησης και της προσωπικής του ανάπτυξης», Grant 1999, βασικός ορισμός ο οποίος γίνεται δεκτός και από τον Association for Coaching.

Το coaching είναι σχέση, είναι συνεργασία, είναι βαθιά επικοινωνία, είναι συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ του coach και του πελάτη.

Στη δυναμική αυτή σχέση, ο coach ενθαρρύνει, ενδυναμώνει, υποστηρίζει και διευκολύνει τον πελάτη του, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία του, τα εργαλεία και τις τεχνικές του προκειμένου να υπάρχει ένα βέλτιστο αποτέλεσμα στην συνεργασία αυτή.

Ο πελάτης, ως «ειδικός του εαυτού του», μοιράζεται ανησυχίες, αγωνίες προβληματισμούς. Εκφράζει ελεύθερα χωρίς περιορισμούς το ενδιαφέρον του για τομείς που τον απασχολούν και στους οποίους αναζητά λύσεις και αποτελέσματα.

Έχει μπλοκάρει, έχει ακινητοποιηθεί, δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει, τι αποφάσεις να πάρει, από πού να αρχίσει, τι να κάνει, τι του φταίει, πώς να προχωρήσει.. Δεν νιώθει αρμονία και ικανοποίηση, δεν είναι ευτυχισμένος, φοβάται, βολεύεται, βλέπει εμπόδια, δεν βρίσκει λύσεις, είναι ανυπόμονος, θέλει να εκφράσει τα θέλω του, δυσφορεί.. Ακολουθεί «τα πρέπει», περιορίζεται από την κριτική των άλλων, έχει μάθει να κάνει πιο πίσω, «φρενάρει» συνεχώς.

Εντούτοις θέλει να ενεργοποιηθεί, να αλλάξει, να βάλει μια τάξη, να αισθανθεί καλύτερα, να οργανωθεί, να προχωρήσει, να πάρει τον έλεγχο, να δράσει, να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και τις προσδοκίες του.

Ακριβώς εδώ παρεμβαίνει ο coach για να διαμορφώσει τις συνθήκες προς αυτή την κατεύθυνση. Θα χαράξει την στρατηγική και ο πελάτης θα ενθαρρύνεται συνεχώς προκειμένου να προχωρά συνειδητά σε αλλαγές, θα υλοποιεί  δράσεις μέχρι την επιτυχία του τελικού συγκεκριμένου και ρεαλιστικού στόχου.

Εστιάζουμε στο στόχο, στη λύση, στο αποτέλεσμα, την αλλαγή, την ολοκλήρωση.