Θέματα για coaching

Ενδεικτικά

Θέματα για coaching, ενδεικτικά

Διαχείριση και αξιοποίηση χρόνου, απελευθέρωση χρόνου

Διαχείριση πιεστικών καταστάσεων, τι είναι άγχος και τι είναι στρες

Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση

Εργασία, καλύτερες επιδόσεις, αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος

Διαχείριση και οργάνωση στα οικονομικά

Προτεραιότητες, παίρνω αποφάσεις

Προσωπική ζωή, σχέσεις, συντροφικότητα, κοινωνικότητα

Επικοινωνώ και συνεργάζομαι καλύτερα, βελτιώνω τις σχέσεις μου

Ικανοποιώ τις ανάγκες μου, πραγματοποιώ «τα θέλω μου»

Ενδοσκόπηση

Αυτογνωσία, με γνωρίζω, με αντιλαμβάνομαι

Βάζω όρια, «μπορώ και λέω όχι»

Αναλαμβάνω ευθύνες, έχω περισσότερες επιλογές

Επιτυγχάνω τα αποτελέσματα που θέλω, είμαι παραγωγικός, είμαι αποτελεσματικός, ευέλικτος

Γιατί επαναλαμβάνω τις ίδιες τακτικές; Πως θα αλλάξω τη στρατηγική δράσης μου;

«Διώχνω» πεποιθήσεις και αντιλήψεις που με περιορίζουν, είναι δυσλειτουργικές

Συνδέομαι με τα θετικά μου συναισθήματα, νιώθω ισορροπία

Δεν «βλέπω εμπόδια»… πια!!

Ποιες είναι οι αξίες μου, πως θα νιώσω αρμονία και συμφωνία μεταξύ αυθεντικού εαυτού και συμπεριφοράς 

Ικανοποίηση και πληρότητα σε τομείς σημαντικούς για μένα

Συγκρούσεις στις σχέσεις

Μοντέλα στόχου

Παίρνω αποφάσεις σε σχέση με τον στόχο

Ο χάρτης της συμπεριφοράς μου 

Αγίου Δημητρίου 10, Πετρούπολη

Τηλ.: +30 210 5063184,

Κιν.: +30 6932 707 308

info[at]dorakachrou.gr