Φιλοσοφία του Coaching

Το coaching υποστηρίζει και ενδυναμώνει τον πελάτη να πάρει αποφάσεις με ισχυρή αυτοεκτίμηση.


 

Φιλοσοφία του COACHING

το COACHING είναι στάση ζωής!!!

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάθε πτυχή του εαυτού μας, όλο το δυναμικό μας, τις ικανότητες και δεξιότητες μας.

Τα θετικά γνωρίσματα της ανθρώπινης προσωπικότητας κατέχουν κεντρική θέση στις ανθρώπινες εμπειρίες και μπορούν να καλλιεργηθούν.

Μπορούμε να αναπτυχθούμε, να κινηθούμε θετικά, να αποκτήσουμε τον έλεγχο της ζωής μας, να τροποποιήσουμε τις συνθήκες ζωής αν το επιθυμούμε.

Είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε λειτουργικά και αποτελεσματικά με τον εαυτό μας και τους άλλους.

Μόνο με αληθινή σύνδεση, με απεριόριστη αγάπη για τον εαυτό μας, με ειλικρινή διάλογο και αποδοχή, με επιείκεια και συνεχή επαφή με τα συναισθήματα μας μπορούμε να αλλάξουμε και να προχωρήσουμε.

Ακόμα και οι σκοτεινές μας πλευρές, οι αδυναμίες μας, οι αποτυχίες μας αποτελούν σπουδαία πηγή γνώσης και μάθησης. Καλοδεχούμενες…

Με πεποίθηση πως τα θετικά συναισθήματα δρουν ως πηγές αντιμετώπισης καταστάσεων αποκρούοντας αρνητικές συναισθηματικές εμπειρίες της ζωής.

 

το COACHING είναι εμπειρία!!!

Ο πελάτης μετά την coaching συνεργασία αποκτά την εμπειρία, δηλ. τη γνώση και την ικανότητα να χειρίζεται καταστάσεις, να υλοποιεί στρατηγικές, να σκέφτεται και να δρα με τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό για εκείνον.

Γνωρίζει τη δυνατότητα του για αλλαγή, μπορεί να επιτυγχάνει στόχους και να βιώνει χαρά και αισιοδοξία.

Η συνεργασία αυτή καθαυτή είναι εμπειρία. Μια άμεση και συνειδητή εμπειρία, ένα πολύτιμο ταξίδι που απαιτεί συνέπεια, πίστη και δέσμευση στον σκοπό.

Ποιος είναι ο «μεγάλος» σκοπός; Μια αυθεντική, με νόημα, ζωή!!

 

το COACHING είναι αισιοδοξία, είναι θετικότητα!!!

Ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με τη λειτουργική, αισιόδοξη, θετική φύση του.

Όχι απλοικά και επιφανειακά… δεν μπαίνει σε μια ροζ φούσκα.. δεν απαλλάσσεται, δεν αποφεύγει τις δυσκολίες.

Ενδυναμώνει, υιοθετεί νέα στάση ζωής, αλλάζει και επανατοποθετεί τις σκέψεις του, υιοθετεί νέους τρόπους, νέες συνήθειες.

Διατηρεί την ίδια στάση ανεξάρτητα από το αν κερδίζει ή χάνει, ανεξάρτητα από τα «πάνω» και τα «κάτω».

Αυτού του είδους η παρέμβαση θέλει χρόνο, θέληση, επιμονή και δέσμευση στο αποτέλεσμα της αλλαγής.